KALDEWEI
 • Eurowa bath
 • Eurowa bath
 • Eurowa bath
 • Eurowa bath
 • Eurowa bathAdvantage1400 x 700 x 390 mmCode: K309
 • Eurowa bathAdvantage1500 x 700 x 390 mmCode: K310
 • Eurowa bathAdvantage1600 x 700 x 390 mmCode: K311
 • Eurowa bathAdvantage1700 x 700 x 390 mmCode: K312
 • Saniform bath
 • Saniform bath
 • Saniform bath
 • Saniform bath
 • Saniform bathAdvantage1400 x 700 x 410 mmCode: K360
 • Saniform bathAdvantage1500 x 700 x 410 mmCode: K361
 • Saniform bathAdvantage1600 x 750 x 410 mmCode: K372
 • Saniform bathAdvantage1700 x 750 x 410 mmCode: K373
 • Saniform bath
 • Classic Duo bath
 • Classic Duo bath
 • Classic Duo bath
 • Saniform bathAdvantage1800 x 800 x 430 mmCode: K375
 • Classic Duo bathAmbiente1600 x 700 x 430 mmCode: K103
 • Classic Duo bathAmbiente1700 x 750 x 430 mmCode: K107
 • Classic Duo bathAmbiente1800 x 750 x 430 mmCode: K109
 • Classic Duo bath
 • Classic Duo Oval bath
 • Classic Duo Oval bath
 • Surround only for K111
 • Classic Duo bathAmbiente1800 x 800 x 430 mmCode: K110
 • Classic Duo Oval bathAmbiente1800 x 800 x 430 mmCode: K111
 • Classic Duo Oval bathAmbiente1700 x 750 x 430 mmCode: K113
 • Surround only for K111Ambiente1800 x 800 x 520 mmCode: KS128
 • Centro Duo bath
 • Centro Duo bath
 • Centro Duo Oval bath
 • Surround only for K127
 • Centro Duo bathAvantgarde1700 x 750 x 470 mmCode: K132
 • Centro Duo bathAvantgarde1800 x 800 x 470 mmCode: K133
 • Centro Duo Oval bathAvantgarde1700 x 750 x 470 mmCode: K127
 • Surround only for K127Avantgarde1700 x 750 x 520 mmCode: KS127
 • Centro Duo Oval bath
 • Surround only for K128
 • Mega Duo bath
 • Mega Duo Oval bath
 • Centro Duo Oval bathAvantgarde1800 x 800 x 470 mmCode: K128
 • Surround only for K128Avantgarde1800 x 800 x 520 mmCode: KS128
 • Mega Duo bathAvantgarde1800 x 900 x 450Code: K180
 • Mega Duo Oval bathAvantgarde1800 x 900 x 450Code: K184
 • Mega Duo Oval bath with surround
 • Cono Duo bath
 • Cono Duo bath
 • Cono Duo bath
 • Mega Duo Oval bath with surroundAvantgarde1800 x 900 x 450Code: K184-7
 • Cono Duo bathAvantgarde1700 x 750 x 430 mmCode: K732
 • Cono Duo bathAvantgarde1800 x 800 x 430 mmCode: K733
 • Cono Duo bathAvantgarde1900 x 900 x 430 mmCode: K734
 • Cono Duo bath
 • Asymmetric Duo
 • Asymmetric Duo
 • Asymmetric Duo
 • Cono Duo bathAvantgarde2000 x 1000 x 430 mmCode: K735
 • Asymmetric DuoAvantgarde1700 x 800 x 420 mmCode: K740
 • Asymmetric DuoAvantgarde1800 x 900 x 420 mmCode: K742
 • Asymmetric DuoAvantgarde1900 x 1000 x 420 mmCode: K744
 • Ellipso Duo bath
 • Ellipso Duo Oval bath
 • Ellipso Duo bath with surround
 • Ellipso Duo bath with surround
 • Ellipso Duo bathAvantgarde1900 x 1000 x 450 mmCode: K230
 • Ellipso Duo Oval bathAvantgarde1900 x 1000 x 450 mmCode: K232
 • Ellipso Duo bath with surroundAvantgarde1900 x 1000 x 450 mmCode: K232-7 White
 • Ellipso Duo bath with surroundAvantgarde1900 x 1000 x 450 mmCode: K232-7 Black